mình quan tâm bàn để máy vi tính, gửi mail mình nhé: thachlamhamhap@gmail.com