Mình thanh lý lại đồ treo nôi cho bé, hàng made in Korea, còn mới 80%. Thanh lý 60k