sz 9-12m. Đồ chủ yếu cho mùa lạnh. Mẹ nào cần mẫu. Ib 0943300380