Địu Farlin 502, mới 99%, mình mua nhưng do đi nước ngoài nên không mang theo, con dùng đúng 1 lần lúc 2 tháng.