ĐỊU EM BÉ 4 TƯ THẾ- Mới đến 80% - GIÁ BÁN: 100k
Có thể địu bé ở 4 tư thế khác nhau, thích hợp với từng giai đoạn phát triển khác nhau của trẻ.
1. Bế trẻ dựng đứng, áp mặt vào người bố mẹ.
2. Bế trẻ quay mặt ra ngoài.
3. Bế trẻ nằm theo chiều ngang.
4. Cõng trẻ trên lưng

Hotline: 0905.533.245
face:/kyguionemore