Địu Aprica 3 tư thế tình trạng 95% trở lên như hình, vui lòng liên lạc Tiến O8.368.68.368 d/c 150 THĐ f7 q5 cảm ơn các bạn đã xem tin.