bạn ơi ship cho mình 1 bộ đên 47 phan chu trinh nhé