Mình muốn chuyển nhượng cửa hàng quần áo made in Việt Nam ở phố thụy khuê, hà nôi. Cửa hàng nằm ở vị trí Thuận lợi, gần Trương học, công sơ, đường hai chiều, lượng khách ôn Đinh, do bận việc gia Đinh, mình ko tiếp tục quản lý được, muốn chuyển nhượng,đồ chuyển nhượng bao gồm: quần áo Tre con, người lớn, đồ đã, Nội thật bên trong và 03 tháng tiền nhà, bạn nào có nhu cầu Liên lạc với Minh: 0934430896. Thks!