Cần thanh lý 4 chiec vay cưới,váy gửi từ hk về,còn rất mới giá rẻ.đt 0914909596