cho em xin ảnh và giá của tất cả nhé chị ltdhoa92@gmail.com