Tôi có 1 giường gội đầu dài 1,9m còn mới tinh cần thanh lý. Giá 1 triệu đồng. Liên hệ: Giang 0127.381 3838