Mình muốn thang lý ấm sắc thuốc bắc của việt nam! Của công ty TNHH dvtmxk Bình an, còn mới vì mình dùng có mấy lần! 150k
Mẹ nào có nhu cầu gọi mình 0985032398!
Cám ơn các mẹ quan tâm!