Do người nhà mang từ Mỹ về, không muốn cho bé dùng sữa ngoài nên thanh lý cho ai có nhu cầu. (600k/1 hộp)