Mình cần mua xe lắc cho bé thanh lý. Bạn nào có PM mình với nhé!
ĐT của mình: o 976 o tám sáu 788

Mình cảm ơn cả nhà.