mình cần mua VC tại sumo BBQ quán sứ cho 8 người ăn hôm nay. ai có PM mình nhé