E chuẩn bị đi làm muốn buổi trưa hút sữa cho con nên cần mua túi giữ nhiệt và đá khô, mua thêm 1 máy hút để mang đến cty, chắc máy hút tay cho rẻ. E ở Kim Ngưu, mẹ nào có báo e với nhé