Mình muốn mua thẻ tri ân cho con học ở Vinschool, Times City trường tiểu học năm học 2014-2015. Bạn nào có liên hệ với mình theo số ĐT 0902.154.106. Xin cảm ơn