Mẹ nào không có nhu cầu dùng thì để lại cho em nhé ( loại dùng cho người lớn ý ): 0168.552.1303 ( PM em gấp nhé )