Bình sữa các mẹ mua cho con mà k dùng đến( ít nhất mới 98% nhe) thì thanh lý lại cho e ah