em đang cần mua gấp cửa chặn cầu thang để chặn cửa ra vào ah!
mẹ nào dư dùng để lại em mềm mếm với ah!
bé e 10 tháng đi rồi nên đang cần gấp ah
pm e với .0948998783(vibeer,zalo,sms)
cảm ơn