Chào các mẹ
Vợ mình sắp sinh nên rất cần mua thêm 1 cái đệm để mọi người ra chăm cháu nằm, vậy mong các mẹ giúp đỡ, có mẹ nào thanh lý đệm thì pm cho em
số của em: 01249548451 em tên Thuận