Như tiêu đề em muốn mua cục rung tự động của nôi long hưng mẹ nào có nôi sài hư rồi bán rẻ lại cho em nha. thank các mẹ đã đọc tin