Mình đang cần gấp 1 chiếc bàn vi tính cũ ở quanh Cầu Diễn - Từ Liêm - Cầu Giấy. Ai muốn thanh lý ới mình nhé. 0987 998 119