Mẹ nào có thẻ times (90 triệu) cần đổi với thẻ royal (158 triệu) thì đổi cho mình nhé. lh 098 ba bốn năm 8505