Mình có 1 vé tàu Hà Nội - Vinh
Vé nằm điều hòa gường tầng 1
Giờ khởi hành : 6h15 ngày 21/7/2012
Giá vé: 338.000 + 100 k dịch vụ = 438.000
Tàu SE7

Và 2 vé Vinh - Hà Nội
2 vé đều nằm điều hòa gường tầng 1
Giờ khởi hành: 9h31 ngày 24/7/2012
Giá vé 357.000 + 100 k dịch vụ x 2 = 914.000
Tàu SE8

Vất vả để mua được vé tàu nhưng một số người nhà mình lại có việc không đi sớm được mà lại đi bằng ô tô nên để lại cho các mẹ có nhu cầu.Những vé này nhà mình đã phải mua qua phe ngoài ga nên mỗi vé phải thêm 100 k

Liên hệ: 0983272861