Xe công chc, còn nguyên bn hình thc 95% nhp khu nguyên chiếc italia đời 2009 màu đen, bin s 29D1-604.02, mình ít sử dụng, đi gi gìn cn thn bảo dưỡng đúng đnh kỳ ,cht lượng min bàn. Có thiện chí bán lại cho người s dng với giá mong mun là 90 triệu. Liên h xem xe trong gi hành chính và mua bán ti nhà. Mình tên Chiến. Sdt: 0904.165.032
Chỉ tiếp người có thiện chí và min trung gian.