Intel Core i5 m430, ram 2G, hdd 320G, 14,0" DVD wr, Wifi, Pin 2,0 h
Máy hoạt động tot, .Nguyên tem,nguyên bản , Đẹp long lanh
Liên hệ : 0972177661
gia 8.5t