1 bo gom 14 quyen moi quyen 1 chu de. Gia ban 120.000/bo ( Gia bia 168.000/bo)