1 BALO, 1 TÚI ĐEO CHÉO, 1 TÚI ĐỰNG IPAD. TRỌN BỘ 2503.000 Đ. ( TRỊ GIÁ THỰC 350.000 Đ )