BẢO HIỂM NHÂN THỌ- BẢO VỆ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CHO GIA ĐÌNH BẠN

  • - Kế hoạch tài chính đầu tư học tập cho con
  • - Bảo vệ người trụ cột- bảo vệ tài sản
  • - Bù đắp và thay thế thu nhập
  • - Đầu tư tài chính- tăng gia sản
  • - Hỗ trợ tài chính chăm sóc sức khỏe
  • - Đảm bảo tài chính cho cuộc sống hưu trí an nhàn


Các bố mẹ đã cho kế hoạch bảo vệ tương lai cho con của mình chưa?
Nếu chưa, hãy lên kế hoạch ngay hôm nay
Nếu đã có rồi, xin chúc mừng gia đình đã có kế hoạch bảo vệ tài chính và sức khỏe cho gia đình và người thân!

Hãy chia sẻ nào!

Ms. Huyền
Chuyên viên tư vấn Tài chính- Manulife
ĐT: 091.663.9593
Email: hanhchinh.nhansu.manulife@gmail.com