TNHH MỘT THÀNH VIÊN GAT
Nhu tiêu dề công ty mình hiên dang phân phối màn hình + cảm ung các dòng smartphone cao cấp. Bao đam hang chat luong,bao hanh san pham 1 thang nap may va 6 thang neu co nhu cau de cua hang,,,moi chi tiet xin lien he MR HÒA: 0982592231 hoạc yahoo:kd_linhkienmobile6
iphone
+ iphone 4 : 700,000..
+ iphone 5 : 1.900.000.
cam ung ipad
+ cam ung ipad2 : 490.000
+ cam ung ipad 3 , 4 : 535.000
+ cam ung ipad mini : 680.000
Sony Xpria
+ P - LT 22i -full : 1.082,000
+ arc S - LT18i - full : 750,000
+ sola - MT 27i - màn : 488,000
+ sola - MT 27i – ccam ung: 610,000
+ Neo - MT 25i - màn : 505,000
+.........................- ccam ung : 435,000
+ U - ST 25i - màn : 645,000
+..................- cam ung380,000
+ S - LT 26i - full : 1.000,000
+ ion - LT 28i - full : 1.000,000
HTC
+HTC ONE : 1.695.000
+HTC ONE X+ : 1.450.000
+HTC 8X : 1.350.000
+ one SV - màn < b? > : 1,235,000
+ one X - G23 - full : 965,000
+......................- cam ung: 288,000
+one V - G24 - full : 780,000
+......................- cam ung : 315,000
+ Desire HD - G10 - full : 650,000
+............................... màn :455,000
+............................... cam ung : 350,000
+8S - full : 650,000
+ EVO 3D - G17 - full : 800,000
+...........................- màn : 520,000
+..........................- cam ung: 335,000
+ Z710 - G14 - full : 820,000
+..................... màn : 505,000
+..................... cam ung : 428,000
+ HD 2 - 9191 - full : 645,000
+..................... cam ung : 455,000
+ HD 7 - full : 680,000
+........... cam ung: 348,000
+Ðesire V - full : 630,000
Sam Sung
+ Galaxy Note 1 - full : 2,980,000
+ Galaxy Note 2 - full : 3,550,000
+ Galaxy S4 - full : 3,835,000
+ Galaxy S3 - full : 2,955,000
+ Galaxy S2 - full : 1,555,000
+ Galaxy S1 - full : 1,275,000
+ Galaxy S3 mini : 1.730.000
+ Galaxy Y màn : 395.000
+............ cam ung : 295.000
+ Acer S7270 – cam ung495,000
+ Fame S 6810 – cam ung : 460,000
+ Trend S 7560 – cam ung trang : 495,000
+ CoreDuos i 8552 – cam ung< den > : 690,000
+ Grand i 9082 – cam ung : 530,000
LG
LG Optimus G Pro F240 –cam ung trang :900,000
LG Optimus G Pro F240-den – cam ung :850,000
LG VU i F100 - Màn490,000
LG VU I F100-cam ung 495000
LG Optimus LTE II F160 - Màn :480,000
LG optimus LTE II F160-cam ung 515000
LG optimus LTEIII F 260-man 680000
LG OPTIMUS LTE F260-cam ung 595000
LG VU II F200 - Màn :480,000
LG VU II F200 – ccam ung: 625,000
LG Optimus G F180 - Full :1,600,000
LG Optimus 2X SU 660 - màn : 500,000
LG Optimus LTE LU 6200 – cam ung : 680,000
LG Optimus LTE LU 6200 - màn : 490,000
LG Optimus 3D CUBE SU 870S – cam ung :660,000
LG Optimus 3D CUBE SU 870S - màn : 570,000
LG PRADE 3.0 KU 5400 – cam ung690,000
LG PRADE 3.0 KU 5400 - màn :620,000
LG KU 5900 – Ccam ung :530,000
LG GK F220 FULL 2650000
LG G2 F320 FULL 2475000
LG KU 5900 - Màn :580,000
LG SU 640 màn : 460.000
LG SU 640 cam ung: 460.000
LG G F180 CAM UNG 935000
Nexus 4 : 2.775.000
产品 Số lượng数量
sony ST 25i- cảm ứng 5 380000
iphone 5 trắng白 65 1700000
iphone 4 đen Full 黑色总成支架原装gioong sịn 50 680000
iphone 4 trắng Full白色总成支架 原装gioong sịn 50 680000
Sam Sung Wave II - màn 液晶 2 460,000
Wave II - cảm ưng触摸 3 430,000
Trend S7560 - Cảm ứng trắng触摸白色 5 460,000
Trend S7560 - Cảm ứng đen触摸黑色 2 460,000
LG Optimus G Pro F240 Full trắng总成白色 5 1,850,000
Optimus G Pro F240 Full đen总成黑色 3 1950,000
Optimus F180 Full总成屏幕 20 1,600,000 có viền 1750000
Optimus G2 F320 đen Full黑色总成屏幕 2
HTC One X Full总成 15 950,000
One X+ Full总成 5 1,350,000
Butterfly X920D Full总成 2 1,650,000
Desire X T328E Full总成 3 700,000
Desire V Full总成 5 720,000
Sensation XL Full总成 3 1015,000
Sensation Z710E Màn液晶 3 495,000
Sensation Z710E cảm ứng触摸 3 460,000
Sensation Z710E Full总成 3 850,000
RHYME S510B Full总成 3 705,000
incrediles S719B Full总成 3 670,000

Hien tai cong ty minh dang phat trien cac dong sky,dell……rat mong co duoc su quan tam cua moi nguoi!xin cam on!!!!!MR HÒA:0982592231
CÔNG TY