Vừa mua con Note 3 ở Hoàng Hà được tặng quả pin dự phòng 5200 mAh, nhưng không dùng nên muốn để lại cho mẹ nào cần.
Giá 230K(Giá hoàng hà là 600K nhé ).
Mẹ nào cần thì alo: 098 963 2147
Em cảm ơn