Tui mua 1.1c. giờ bán 4x thoy. mới mua cách đây 6 tháng gì đó không nhớ rõ, mua để phòng lạnh cho bé, giờ bé không xài nữa nên tui bán