Bé nhiều quá nên bán bớt,đi rất it.và còn rất đẹp

https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2021...7025084cb8.jpg