Hiện Thư có máy hâm sữa dư không dùng, chưa từng sử dụng luôn, được bạn mua từ US về cho mình, dùng điện 110v, mình có sẵn luôn tbi chuyển để dùng điện 220v bình thường. Ai có nhu cầu mình để lại cho, ib nhé!
SĐT 01237280511