Mình không hiểu vì sao bài "Thanh lý bỉm Pamper " của mình lại chuyển qua box Phản hồi thành viên ?
Ko lẽ vì giá thanh lý mình quá cao? Trong khi giá niêm yết là 184k,giá mình thanh lý hòa vốn là 155k ?
Hàng của mình còn HSD và tốt! Và mình đã thanh lý hết rồi!
Thật mệt cách làm việc của Mod và cách phản hồi của các mẹ trên này !!!