Xin chào,
Các TV có nhu cầu ký gửi hàng, vui lòng liên hệ theo các thông tin trên. Topic này Mod xin khóa lại vì các TV đã tranh cãi cá nhân với nhau, gây mất đoàn kết trên DD.
Thân mến