Đại đô thị thông minh đẳng cấp đầu tiên tại Việt Nam đã xuất hiện: Vinhomes Smart City. Hãy cùng nhau sống một cuộc sống thông minh, đẳng cấp thượng lưu với Vinhomes Smart City với:


  • An ninh an toàn thông minh
  • Vận hành thông minh
  • Cộng đồng thông minh
  • Căn hộ/sản phẩm thông minh
Với một hệ thống ứng dụng thông minh khổng lồ như vậy thì cuộc sống sẽ dễ dàng và tiện lợi hơn chỉ qua những “lần chạm”.
Vinhomes Smart City đích thực là một đại đô thị đẳng cấp và đáng sống tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm: Vinhomes Smart City, cuộc sống chạm nhịp đẳng cấp thượng lưu