Tòa căn hộ G1
Căn hộ G1-11
Hướng ban công: Đông Bắc- hướng cửa: Tây Nam

Căn hộ G1-18
Hướng ban công: Đông Nam- hướng cửa: Tây Bắc

Căn hộ G1-22
Hướng ban công: Tây Nam- hướng cửa: Đông Bắc


Tòa căn hộ G3
Căn hộ G3-21
Hướng ban công: Đông Nam- hướng cửa: Tây Bắc

Căn hộ G3-25
Hướng ban công: Đông Nam- hướng cửa: Tây Bắc