Vay tiêu dùng thế chấp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay vốn cho các mục đích tiêu dùng cá nhân như:
Ø Vay mua sắm thiết bị, nội thất, đồ gia dụng, và các vật dụng khác trong gia đình;

Ø Vay chi các hoạt động du lịch, vui chơi….;

Ø Vay chi các mục đích cưới hỏi;

Ø Vay mua ô tô;

Ø Các mục đích tiêu dùng khác phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định TPBank.

Sản phẩm vay tiêu dùng thế chấp bao gồm những đặc tính vượt trội nhất thị trường hiện nay, cụ thể:
Ø Mục đích vay vốn đa dạng

Ø Tỷ lệ cho vay/phương án vay vốn: Tối đa lên tới 100% nhu cầu vốn

Ø Thời hạn vay: Tối đa 180 tháng

Ø Lãi suất: Ưu đãi với 4,5%/năm trong 6 tháng đầu , hoặc 8% trong 12 tháng đầu

Ø Phương thực trả nợ: Gốc trả đều hàng kỳ, lãi trả hàng tháng trên dư nợ thực tế

Ø Thủ tục gọn nhẹ, phê duyệt nhanh chóng. Đình Hiếu
Chuyen vien khách hàng cá nhân

Mobile: 090.969.5826 | Email: vuhieu315@gmail.com