Trong bối cảnh cải cách dịch vụ hành chính công tư kết hợp, đảm bảo hiệu quả thông suốt và phòng chống tham nhũng và lãng phí. Đáp ứng được mong mỏi của nhà quản lý và cộng đồng dân cư.

- Tư vấn cấp phép xây dựng nhà nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp .
- Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , sở hữu nhà và các tài sản khác trên đất .
- Xác định ranh giới an toàn lưới cao áp cho diện tích chiếm đất và khoảng không khi đất và nhà ở có lưới điện cao áp chạy qua.
Theo các văn bản pháp luật :

  • Luật điện lực được Quốc Hội thông qua ngày 3/12/2004.
  • Nghị định 14//2014/NĐ-CP NGÀY 26/02/2014 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Điện Lực về an toàn điện.
  • Quyết định số 76/ 2014/QĐ – UBND ngày 08/10/2014 của UBND TP Hà Nội ban hành quyết định xử lý công trình vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn TP Hà Nội .
  • Trước các thực trạng các hộ dân đang có nhà và đất ở trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp , không biết các thủ tục hành chính trong việc xét cấp giấy CN quyền sử dụng đất và sở hữu nhà và các tài sản khác trên đất, cũng như việc cải tạo nhà trong trường hợp chưa có Giấy CN quyền sử dụng đất và sở hữu nhà và các tài sản khác trên đất khi nhà và đất của mình nằm trong Hành Lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Việc này dẫn đến hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp mà được pháp luật quy định, hoặc vô tình vi phạm luật pháp bị cưỡng chế … sảy ra tình trạng lãng phí, thiệt hại đến tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến việc xâm phạm hành lang lưới điện cao áp một cách vô tình…
  • Chúng tôi tư vấn cho quý vị để có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , sở hữu nhà và các tài sản trên đất , xây nhà sửa chữa cơi nới nhà nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo quy định của luật đất đai và các văn bản viện dẫn trên. Xây dựng các công trình chung cư cao cấp khi có nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang lưới điện cao áp, trồng cây và phát triển cây xanh đô thị nơi có đường dây cao áp đi qua.V,V.

- Liên Hệ với chúng tôi : 0935151417 Mr Dũng. Ls Nguyễn Thành Trì; 01674204897. Ls Nguyễn Văn Toanh 0903423691. Email: Toanhnd@gmail.com
Văn Phòng Luật Sư Cựu Chiến Binh và luật sư Nguyễn Văn Toanh


  • 127 Nguyễn Khoái- Bạch Đằng- Hai Bà Trưng Hà Nội