Chào cả nhà web trẻ thơ.
Hiện tại, với sự giúp đỡ của 1 số giảng viên luật + luật sư, em cùng nhóm quản trị đang tiến hành xây dựng 1 trang web về thông tin pháp luật.
Tại đây, sẽ có những mục tư vấn từng bước cụ thể về thủ tục ĐĂNG KÝ KHAI SINH, THỦ TỤC MUA BÁN VỀ NHÀ Ở, THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ... link: http://thongtinphapluat.vn/vi/news/Thu-tuc-hanh-chinh/
DO ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÊN CHƯA HOÀN THIỆN, TUY NHIÊN, EM NGHĨ CỨ ĐƯA LÊN CHO CẢ NHÀ CÙNG THAM KHẢO...
NẾU CẢ NHÀ CÓ ĐIỀU GÌ CẦN THẮC MẮC, LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT - THỦ TỤC THÌ GỬI MAIL QUA ĐỊA CHỈ: info@thongtinphapluat.vn --> em sẽ ghi nhận, trả lời và post lên trang chủ thủ tục đó, để sau này, tất cả ,mọi người đều có thể tìm hiểu.
Em xin chân thành cảm ơn sự đóng góp.
Web: http://thongtinphapluat.vn