Sang nhượng nhà nghỉ phố Nguyễn Hoàng Tôn

  • 62 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1

  Đang cần sang nhượng nhà nghỉ ở 359 Nguyễn Hoàng Tôn - Hà Nội.Vì lý do gia đình không thể tiếp tục quản lý nên muốn sang nhượng lại cho ai thực sự muốn kinh doanh. Mình sẽ sang nhượng lại toàn bộ hợp đồng kinh doanh,giấy phép kinh doanh,đồ dùng kinh doanh...Nhà 6 tầng,10 phòng. Giá 200Triệu(bao gồm 4 tháng tiền nhà). Ai có nhu cầu liên hệ trực tiếp: Oanh -0984431989.
  http://nn4.upanh.com/b6.s26.d1/e4b87b3d9f4a48d9757b103fa9189bb4_46098084.image.jp eg
  http://nn5.upanh.com/b1.s26.d1/08040f2b1346a112a20d6fe08e2bb3a7_46098085.image1.j peg

  Chỉnh sửa lần cuối bởi speed; 17/06/2012 vào lúc 07:10 AM.
  iframe: approve:
  • 62 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  Đang cần sang nhượng nhà nghỉ ở 359 Nguyễn Hoàng Tôn - Hà Nội.Vì lý do gia đình không thể tiếp tục quản lý nên muốn sang nhượng lại cho ai thực sự muốn kinh doanh. Mình sẽ sang nhượng lại toàn bộ hợp đồng kinh doanh,giấy phép kinh doanh,đồ dùng kinh doanh...Nhà 6 tầng,10 phòng. Giá 200Triệu(bao gồm 4 tháng tiền nhà). Ai có nhu cầu liên hệ trực tiếp: Oanh - 0984431989.
  http://nn4.upanh.com/b6.s26.d1/e4b87...084.image.jpeg
  http://nn5.upanh.com/b1.s26.d1/08040...85.image1.jpeg

  Chỉnh sửa lần cuối bởi speed; 17/06/2012 vào lúc 07:10 AM.
  iframe: approve:
  • 62 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3
  Đang cần sang nhượng nhà nghỉ ở 359 Nguyễn Hoàng Tôn - Hà Nội. Vì lý do gia đình không thể tiếp tục quản lý nên muốn sang nhượng lại cho ai thực sự muốn kinh doanh. Mình sẽ sang nhượng lại toàn bộ hợp đồng kinh doanh,giấy phép kinh doanh,đồ dùng kinh doanh... Nhà 6 tầng,10 phòng. Giá 200Triệu(bao gồm 4 tháng tiền nhà). Ai có nhu cầu liên hệ trực tiếp: Oanh - 0984431989.

  http://nn4.upanh.com/b6.s26.d1/e4b87...084.image.jpeg
  http://nn5.upanh.com/b1.s26.d1/08040...85.image1.jpeg

  Chỉnh sửa lần cuối bởi speed; 17/06/2012 vào lúc 07:10 AM.
  iframe: approve:
  • 62 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #4
  Đang cần sang nhượng nhà nghỉ ở 359 Nguyễn Hoàng Tôn - Hà Nội.Vì lý do gia đình không thể tiếp tục quản lý nên muốn sang nhượng lại cho ai thực sự muốn kinh doanh. Mình sẽ sang nhượng lại toàn bộ hợp đồng kinh doanh,giấy phép kinh doanh,đồ dùng kinh doanh...Nhà 6 tầng,10 phòng. Giá 200Triệu(bao gồm 4 tháng tiền nhà). Ai có nhu cầu liên hệ trực tiếp: Oanh - 0984431989
  http://nn4.upanh.com/b6.s26.d1/e4b87...084.image.jpeg
  http://nn5.upanh.com/b1.s26.d1/08040...85.image1.jpeg

  Chỉnh sửa lần cuối bởi speed; 17/06/2012 vào lúc 07:10 AM.
  iframe: approve:
  • 62 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #5
  Đang cần sang nhượng nhà nghỉ ở 359 Nguyễn Hoàng Tôn - Hà Nội.Vì lý do gia đình không thể tiếp tục quản lý nên muốn sang nhượng lại cho ai thực sự muốn kinh doanh. Mình sẽ sang nhượng lại toàn bộ hợp đồng kinh doanh,giấy phép kinh doanh,đồ dùng kinh doanh...Nhà 6 tầng,10 phòng. Giá 200Triệu(bao gồm 4 tháng tiền nhà). Ai có nhu cầu liên hệ trực tiếp: Oanh -0984431989.
  http://nn4.upanh.com/b6.s26.d1/e4b87b3d9f4a48d9757b103fa9189bb4_46098084.image.jp eg
  http://nn5.upanh.com/b1.s26.d1/08040f2b1346a112a20d6fe08e2bb3a7_46098085.image1.j peg

  iframe: approve:
  • 62 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #6
  iframe: approve:
  • 62 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #7
  iframe: approve:
  • 62 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #8
  Đang cần sang nhượng nhà nghỉ ở 359 Nguyễn Hoàng Tôn - Hà Nội.Vì lý do gia đình không thể tiếp tục quản lý nên muốn sang nhượng lại cho ai thực sự muốn kinh doanh. Mình sẽ sang nhượng lại toàn bộ hợp đồng kinh doanh,giấy phép kinh doanh,đồ dùng kinh doanh...Nhà 6 tầng,10 phòng. Giá 200Triệu(bao gồm 4 tháng tiền nhà). Ai có nhu cầu liên hệ trực tiếp: Oanh - 0984431989

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO