Nhượng Shop thời trang 59 Chùa Láng

Diện tích 9m2. Gần rất nhiều trường đại học, công sở; Hợp đồng 1 năm. Tiền nhà 3.5 triệu/tháng.

Đang trong vụ nên lượng khách hàng rất ổn định chỉ việc vào bán.

Giá cả thương lượng

Liên hệ 0946815788