Tòa R4+R5:
- Căn 93m2: gốc: 4,2 tỷ - bán: 3,7 tỷ
- Căn 107m2: gốc: 4,4 tỷ - bán: 3,9 tỷ
- Căn 104,9m2: 4,65 tỷ - bán 4,15tỷ
- Căn 112,4m2: 5,0 tỷ - bán 4,46 tỷ
- Căn 132,8m2: 5,6 tỷ - bán 4,96tỷ
- Căn 131.5m2: 5,6 tỷ - bán 4,98tỷ
- Căn 131,5m2: 6,3 tỷ - bán 5,62 tỷ
- Căn 139,3m2: 6,25 tỷ - bán 5,55 tỷ
Tòa R6:
- Loại 1: Căn 55m2 – 1 PN – Giá 2.3-2.5 tỷ
- Loại 2: Căn 69.1 m2 – 2 PN – Giá 3.4-3.5 tỷ
- Loại 3: Căn 71.7 m2 – 2 PN – Giá 3.5 tỷ
- Loại 4: Căn 82.2 m2 – 2 PN – Giá 3.95 tỷ
- Loại 5: Căn 94.2 m2 – 3 PN – Giá 4.5 tỷ
- Loại 6: Căn 111.7m2 – 3 PN – Giá 5.3 tỷ
- Loại 6: Căn 103.2m2 – 3 PN – Giá 5.3 tỷ
- Loại 7: Căn 115.7m2 – 3 PN – Giá 5.7-5.9 tỷ
- Loại 8: Căn 143.5m2 – 3 PN – Giá 7.2 tỷ
- Loại 9: Căn 154.5m2 – 4 PN – Giá 7.8 tỷ
Liên hệ: 0946528058 (Miễn trung gian môi giới)