Nhận sửa chữa nhà
- Dậm giá, lăn lại sơn nước. Giá: 5.000/m2
- Làm mới. Giá: 13.000/m2
- Bao vật tư (Sơn Maxiline). Giá: 45.000/m2
Liên hệ: Lê Khánh Hào. Sdt: 0909122194