Mình nhận sửa chữa điện dân dụng khu vực Thủ Đức.
Liên hệ: 0122 674 0573 (Khoa)
https://www.facebook.com/suachuadien...uc?ref=tn_tnmn