diện tích 38m2 địa chỉ 57/29 Trương Đăng Quế,p.1 Gò Vấp đt liên lạc :0909947003 cô Xuân hoặc 0933102740 chú Khải