• Diện tích 5x20; giá đầu tư
  • Pháp lý rõ ràng ; đóng tiền ra sổ bỏng tay
  • Liên hệ trực tiếp 0984113812