Đang muốn mua một căn hộ bên quận 7 mà không có đủ tiền.